Octrooibureau Hoorn BV werd door mij, Hans Syrier, opgericht als een nmans-kantoor met het doel adviezen te geven en diensten te verlenen op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht, met name op het gebied van octrooien (ook wel patenten genoemd). Ik ben Nederlands en Europees octrooigemachtigde.

 

De activiteiten van Octrooibureau Hoorn richten zich op zowel nieuwe, complexe technologin, als ook meer eenvoudige, enkele uitvindingen. De activiteiten zijn vooral projectmatig, bijvoorbeeld:
- ontwikkeling van een octrooistrategie,
- opstellen van nieuwe octrooiaanvragen,
- opstellen van defensieve publicaties,
- advisering over vrijheid van handelen,
- advisering over mogelijke octrooi-inbreuk,
- advisering over de geldigheid van octrooi-aanspraken van cli
nt of van derden,
- instellen van oppositie, en
- geven van een second opinion.

 

Clinten van Octrooibureau Hoorn zijn vooral individuele uitvinders en clinten uit het midden- en kleinbedrijf, maar ook grote organisaties kunnen worden bediend. Doorgaans slaag ik erin snel in te gaan op vragen en verzoeken van clinten, en projecten doelmatig en binnen korte tijd af te ronden. Ik heb een brede technische ervaring, opgedaan gedurende een langdurige loopbaan in de industrie, eerst als research-chemicus en uitvinder, later als octrooigemachtigde. Door die ervaring kan ik werk van hoge kwaliteit leveren dat is toegespitst op de specifieke behoeften van de clint. Ik vind het belangrijk waarde toe te voegen aan mijn clints bedrijf en technologie: octrooien kunnen een belangrijk commercieel instrument zijn in de bedrijfsstrategie en bedrijfsontwikkeling. Door mijn lage kostenniveau kan ik dit werk doen voor een aantrekkelijke prijs. Graag zal ik met u overleggen tijdens een vrijblijvend eerste gesprek.

 

Email: jlmsyrier@quicknet.nl

Telefoon: 0229 242790

 

Octrooibureau Hoorn B.V. is gevestigd te Hoorn (NH), en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37149105

 

 

Contact: